Kolejna edycja oprogramowania R-DATA e-SOD® już gotowa

Z przyjemnością informujemy, że 08-01-2014 r. opublikowaliśmy i udostępniamy kolejną edycję oprogramowania  R-DATA  e-SOD® (sygnatura  2.7.0.140108).  Edycja  ta  zawiera  szereg  poprawek  i rozszerzeń,  dzięki  którym  poprawiła  się  stabilność,  wydajność  i ergonomia oprogramowania.

Aktualizacje  oprogramowania  u  aktywnych  klientów  (tzn.  tych,  którzy  objęci  są  asystą  lub gwarancją) już  się  rozpoczęły i zgodnie z przyjętym planem powinny  zakończyć  się  do 31-01-2014 r.

Nowa edycja oprogramowania R-DATA e-SOD®

Jest już dostępna nowa edycja oprogramowania R-DATA  e-SOD® (sygnatura 2.6.4.131014).

Najnowsza edycja oprogramowania zawiera poprawki, które eliminują szereg problemów funkcjonalnych i wydajnościowych.

Aktualizacje  oprogramowania  u  aktywnych  klientów  tzn.  tych,  którzy  objęci  są  asystą  lub gwarancją) już  się  rozpoczęły i potrwają do 29-11-2013 r.

Rozszerzenia e-SOD® dla Starostwa Powiatowego w Krakowie

W ramach umowy nastąpiło zintegrowanie systemu e-SOD® z platformą ePUAP w zakresie przekazywania dokumentów elektronicznych, zawierających podpisy elektroniczne lub profil zaufany. Dodatkowo zostały zaimplementowane nowatorskie funkcjonalności systemu e-SOD® m.in. narzędzie do tworzenie formularzy, które umożliwia wysyłanie odpowiedzi na platformie e-PUAP.