Rozszerzenia e-SOD® dla Starostwa Powiatowego w Krakowie

W ramach umowy nastąpiło zintegrowanie systemu e-SOD® z platformą ePUAP w zakresie przekazywania dokumentów elektronicznych, zawierających podpisy elektroniczne lub profil zaufany. Dodatkowo zostały zaimplementowane nowatorskie funkcjonalności systemu e-SOD® m.in. narzędzie do tworzenie formularzy, które umożliwia wysyłanie odpowiedzi na platformie e-PUAP.

Podpisaliśmy umowę na dostawę oprogramowania do skoordynowania platform e-PUAP i e-SOD® wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego dla Urzędu Gminy Łapsze Niżne

W ramach zamówienia wykonamy integrujące platformę e-PUAP z elektronicznym systemem obiegu dokumentów e-SOD® co umożliwi pełną obsługę dokumentów elektronicznych przekazywanych do urzędu poprzez platformę ePUAP oraz zwiększenie efektywności pracy urzędu związanej ze świadczeniem usług publicznych.

R-DATA Sp. z o.o zrealizowała kolejne zamówienie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Zakończyliśmy z powodzeniem realizację zamówienia: „Integracja systemów informatycznych oraz przygotowanie formularzy elektronicznych dla klienta zewnętrznego” w ramach którego wykonaliśmy integrację systemu elektronicznego obiegu dokumentów eSOD® z Portalem PeU, Platformą ePUAP, BIP i Systemem Kadrowym Urzędu Marszałkowskiego oraz wdrożyliśmy 96 wzorów formularzy elektronicznych dla klienta zewnętrznego.