R-DATA w grupie Ericpol

5 lipca 2013 r. nastąpiła istotna zmiana składu właścicielskiego spółki – obecnie jedynym udziałowcem R-DATA jest grupa Ericpol (poprzez spółkę holdingową Ericpol Holding).  Głównym elementem grupy Ericpol jest spółka Ericpol Sp. z o.o. która jest firmą inżynierską działającą od 1991 roku na międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi outsourcingu, consultingu, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), UX (user experience), aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada 3 biura w Polsce i 3 spółki zależne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając w sumie ponad 1700 pracowników.

„To dobra zmiana dla R-DATY – spółka pozyskała stabilnego udziałowca a jednocześnie weszła w skład silnej grupy, jaką bez wątpienia jest grupa  kapitałowa Ericpol. Stabilny udziałowiec pozwala odważnie planować i z optymizmem spoglądać w przyszłość. Udział w silnej, międzynarodowej grupie kapitałowej to szansa na duże projekty i dostęp do nowych rynków.To także dobra zmiana dla klientów R-DATY, bo pro-kliencka optyka głównego udziałowca powoduje, że kwestiami szczególnie istotnymi w średnioterminowej strategii spółki jest konsekwentny rozwój systemu e-SOD® oraz utrzymanie pozytywnych i partnerskich relacji z jego użytkownikami.” – mówi Marek Ciastoń, Prezes Zarządu R-DATA Sp. z o.o.

„Zakup R-DATY to wyraz dążenia Ericpola do realizacji strategii firmy, która zakłada pozyskiwanie nowych spółek i kompetencji. Dzięki tej inwestycji wzmocnimy swoją pozycję w sektorze zamówień publicznych. Wachlarz produktów R-DATY plus doświadczenie inżynierów Ericpola pozwolą zaoferować klientom zupełnie nowe możliwości biznesowe.” – mówi Anna Smela-Kjellin, Wiceprezes Zarządu Ericpol Sp. z o.o.