e-SKZ

e-SKZ jest systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie Instytucją w celu zapewnienia kontroli zarządczej we wszystkich pięciu obszarach:

  • środowisko wewnętrzne,
  • cele i zarządzanie ryzykiem,
  • mechanizmy kontroli,
  • informacja i komunikacja,
  • monitorowanie oraz ocena.

System ułatwiać formułowanie celów i zadań dla jednostki, określenie uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych, przydzielanie zadań oraz prowadzenie kontroli. Posiadać kompletny katalog gotowych, wzorcowych procedur wewnętrznych działań, bank regulacji i wzorów dokumentów z możliwością ich wykorzystania do potrzeb danej jednostki. Spełniać wszystkie wymagania w zakresie standardów prowadzenia kontroli zarządczej ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz ustawę o finansach publicznych.

312_eskz

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem marketingu (tel. 12 37 04 443, e-mail: sales@r-data.pl).