Kontakt

 1. Biuro
  tel. (42) 28 81 887
  fax: (42) 28 81 887
  biuro@r-data.pl
  office@r-data.pl
 2. Helpdesk
  tel. (42) 28 81 887
  fax: (42) 28 81 887
  helpdesk@r-data.pl
 3. Marketing
  Zamówienia Publiczne
  tel. (42) 28 81 887
  fax: (42) 28 81 887
  sales@r-data.pl

 

R-DATA Sp. z o.o. w likwidacji
ul. Madalińskiego 9
30-303 Kraków

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259042
NIP 677-226-89-70
REGON 120255750
Kapitał zakładowy  60.000,00 PLN